have IT solved

 

Polityka Prywatności

dla użytkowników strony www.4it-solutions.pl

4IT Solutions Sp. z o.o. popiera fundamentalne prawo każdego człowieka do zachowania prywatności w internecie. Robimy wszystko, co tylko możliwe, aby ochronić bezpieczeństwo danych użytkowników naszych serwisów internetowych oraz wszystkich osób, które przekazują nam swoje dane.


 1. Administratorem danych osobowych zbieranych na niniejszej stronie internetowej jest 4IT Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al.Jerozolimskie 200 lok 315 („Administrator”), e-mail: biuro@4it-solutions.pl
 2. Administrator chroni dane osobowe zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 3. Opisane zasady odnoszą się do wszystkich stron administrowanych przez Administratora. Nie mają zastosowania do stron innych organizacji, do których możemy umieszczać linki i których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych.
 4. Nie zbieramy informacji, które pozwolą na identyfikację naszych użytkowników, chyba że dobrowolnie zdecydowali się oni na ich udostępnienie przez stronę, e-mail, telefon lub przez pocztę tradycyjną. Jeśli już zdecydowałeś/aś się udostępnić nam te informacje, zapewniamy ich pełną poufność.
 5. Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, to: Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, opcjonalnie telefon. 
 6. Jeżeli przetwarzanie udostępnionych nam danych wymaga udziału trzeciej strony (np. banku) korzystamy z najwyższej jakości usług, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo danych.
 7. Podczas podawania swoich danych osobowych na naszej stronie internetowej zawsze będziesz mógł zapoznać się z klauzulą informacyjną w której szczegółowo poinformujemy Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych.
 8. Nie sprzedajemy, nie wynajmujemy, ani nie udostępniamy w żaden inny sposób naszych list mailingowych, w tym pozyskanych przez tę stronę, ani żadnych innych informacji, które mogą posłużyć do zidentyfikowania danych osobowych.
 9. Administrator nie dzieli się ani w żaden inny sposób nie udostępnia Twoich danych innym organizacjom.
 10. Nie udostępniamy danych użytkowników zewnętrznym agencjom (w celu np. wykonania mailingu) w innym celu, niż związany z realizowanymi przez nas projektami i tylko wówczas, gdy zobowiążą się do przestrzegania naszej polityki prywatności opisanej na tej stronie.
 11. Dostęp do danych osobowych (tylko w niezbędnym zakresie) – będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów, podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego, oraz podmioty wchodzące w skład struktur organizacyjnych Administratora, poza granicami Polski – jedynie w celach i w zakresie niezbędnym do realizacji przez Administratora wskazanych powyżej celów.
 12. Udział w naszych akcjach internetowych nie oznacza automatycznie, że będziesz otrzymywał od nas informacje w przyszłości. Pod treścią i polami do wpisania danych osobowych zawsze znajduje się odpowiednia zgoda, jeżeli jej nie zaznaczysz nie będziesz od nas otrzymywał takich informacji.
 13. Jeżeli wyraziłeś/wyraziłaś na to zgodę będziesz mógł/mogła brać udział w naszych przyszłych działaniach na stronie internetowej i otrzymywać informacje o naszych działaniach kampanijnych. Udzieloną zgodę możesz zawsze wycofać.
 14. Rejestrujemy także niektóre informacje od osób, które nawiązały z nami kontakt po to, aby otrzymać od nas informacje albo z prośbą o pomoc, po to, aby móc udzielić informacji albo oczekiwanej pomocy. Nigdy nie przekazujemy tych informacji nikomu innemu (chyba że udzielisz nam na to zgody), ani nie używamy tych informacji do innych celów.
 15. Nasze strony internetowe mogą znajdować się na kilku serwerach. Informacje w logach naszych stron nie umożliwiają personalnej identyfikacji, nie staramy się także połączyć tych informacji z rzeczywistymi osobami, które przeglądają nasze strony. Nasz serwer zbiera informacje na temat daty i czasu odwiedzin na naszej stronie, a także adresu serwera z którego dana osoba wchodzi na naszą stronę. Możemy także zapisywać informacje (anonimowo) o ruchach, które użytkownicy wykonują na naszych stronach. Wykorzystujemy te informacje do poprawy jakości naszej strony i oceny statystyk, takich jak pory dnia i dni tygodnia, podczas których panuje wzmożony ruch na naszych stronach, a także do oceny popularności różnych działów.
 16. Pliki cookie to dane, które nasza strona wysyła do twojej przeglądarki. Mogą one następnie być przechowywane na dysku twardym twojego komputera. Nasza strona korzysta z plików cookie, aby ocenić realne zainteresowanie naszymi serwisami, lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki użytkownicy korzystają z naszych serwisów oraz, korzystając z najnowszych rozwiązań technologicznych, stale udoskonalać nasze serwisy internetowe czyniąc je bardziej przyjaznymi i lepiej dostosowanymi do potrzeb użytkowników. Te informacje nie zawierają informacji znajdujących się na twoim komputerze. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, aby informowała cię, kiedy otrzymujesz pliki cookie albo uniemożliwić otrzymywanie plików cookie. Nie używamy plików cookie, aby obserwować, jakie strony wybierasz.
 17. Masz prawo: dostępu do danych (art. 15 RODO), otrzymania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO), sprzeciwu (art. 21 RODO) oraz do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. 
 18. Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych przez Administratora jest niezgodne z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 19. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany tej Polityki prywatności, w szczególności w przypadku konieczności jej dostosowania do aktualnych przepisów prawa, zmiany sposobu przetwarzania danych lub wprowadzenia nowych wymogów organów nadzorczych. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 20. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 20.08.2019.
 21. O treści zmian Polityki prywatności Administrator poinformuje poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej: http://4it-solutions.pl. Taka informacja będzie utrzymana na wskazanej stronie przez okres co najmniej 15 (piętnastu) kolejnych dni kalendarzowych.